Euromite - tilitoiminnan ammattilainen

 

 

 

 

AJANKOHTAISTA

Olemme NETVISOR-tilitoimistokumppani

Tämä kumppanuus takaa asiakkaillemme luotettavan, monipuolisen ja joustavan tilitoimistoympäristön taloushallinolle.

 

 

 

 

 

Sivustoa päivitetty 11.1.2017

 

 

Toiminnantarkastus vai tilintarkastus

Tilitiomisto Euromite – meiltä laadukasta toiminnantarkastusta yhdistyksille, säätiöille ja asunto-osakeyhtiöille.

Tilitoimisto Euromiten kautta voi asunto-osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö tilata toiminnantarkastajan. Säätiössä kuitenkin toisen tarkastajan on aina oltava KT tai HT.

Toiminnantarkastajaa haluavan tahon on saatava kirjallinen (sähköposti, tekstiviestii tai faksi) suostumus toiminnantarkastajalta valintaa varten.

Toiminnantarkastajaksi voidaan valita vain luonnollinen henkilö ei yhteisöä.

Yhteydenottolomakkeen viestiosassa voitte kertoa yhdistyksestä tai säätiöstä enemmän. Meitä kiinnostavia tietoja ovat:

 • Työntekijöiden määrä
 • Varsinaisen toiminnan tuotto ja taseen loppusumma
 • Kuulutteko johonkin kattojärjestöön
 • Saatteko julkista tukea RAY, Veikkaus, kunta, valtio yms.)

Tiedot käsitellään ehdotoman luottamuksellisesti eikä niitä anneta kolmannelle oapuolelle.

TÄYTÄ YHTEYDENOTTOLOMAKE! OTAMME HETI YHTEYTTÄ!

Tarjottavan toiminnnantarkastajan CV:

- yli 20 vuoden kokemus As Oy:n kirjanpidosta

- kokemus useasta As Oy:n hallituksen työskentelystä

- yli 20 vuoden erittäin monipuolinen kokemus yhditystoiminnasta (yhdistysten perustamisesta, toiminan

organisoimisesta sekä taloushallinnosta)

- yli 30 vuoden kokemus säätiöiden perustamisesta, hallinoimisesta sekä toiminnan organisoinnista.

Tämän kokemuksen saatte käytöönne Tilitoimisto Euromiten kautta.

Milloin valittava tilintarkastaja ja milloin riittää toiminnantarkastaja?

Tilintarkastustuslain muutos

Tilintarkastuslaki muuttui 1.1.2016. Lakia sovelletaan tilikausiin, jotka alkavat 1.1.2016 jälkeen.

Tilintarkastusvelvollisuus

Tilintarkastusvelvollisuus koskee osakeyhtiöitä, henkilöyhtiöitä, osuuskuntia ja yhteisöjä.

Tilintarakastajana voi toimi vain joko KT- tai HT-tutkinnon suorittanut henkilö.

Jos kahtena peräkkäisen tilikautena ylittyy kaksi seuraavista raja-arvoista, tilintarkastaja on valittava.

 1. Henkilöstö keskimäärin yli 3 henkilöä
 2. Liikevaihto tai vastaava tuotto ylittää 200 000 eur
  - yhteisöillä vastaava tuotto = varsinaisen toiminta + varainhankinta (ilman avustuksia)
 3. Taseen loppusumma ylittää 100 000 eur
 4. Säätiö on aina tilintarkastusvelvollinen. HT-taso riittää tarkastaukseen paitsi, jos säätiössä / yhteisössä:
 • taseen loppusumma ylittää 25 000 000
 • liikevaiho tai vastaava tuotto ylittää 50 000 000
 • palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä
 • tällöin yhden tarkastajan on oltava joko KT-tutkinnon suorittanut tai tilintarkastus-yhteisö.
5. Asunto-osakeyhtiö on iana tillintarkastusvelvllinen, jos huoneistoja on yli 30 kpl.

Toiminnantarkastajan valinnasta ja tehtävistä:

Kohteella tarkoitetaan yhdistystä ja asunto-osakeyhtiötä, jotka eivät ylitä tilintarkastusrajoja. Näihin kaikkiin kohteisiin pätevät samat toiminnantarkastuksen säännöt.

 1. Kohteella on oltava kokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos kohteesa ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.
 2. Toiminnantarkastaja on aina valittava, jos asunto-osakeyhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja 1/10 kaikista osakkeista tai 1/3 yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
 3. Asunto-osakeyhtiöllä voi olla tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
 4. Toiminnantarkastajia voi olla useita
 5. Jos on vain yksi toiminnantarkastjaja, tulee hänelle valita sijainen
 6. Toimikauteen sovelletaan samoja säännöksiä kuin kuin tilintarkastajankin toimikauteen
 7. Toiminnantarkastaja ei voi olla oikushenkilö – muut säännöt noudattelevat tilintarkastajaa koskevia vaatimuksia
 8. Toiminnantarkastus sisältää kohteen talouden ja hallinnon tarkastuksen toiminnan laajuuden kannalta riittävällä tavalla
 9. Toiminnantarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta toiminnantarkastuskertomus, jossa on lausunto siitä:
  - Sisältääkö tilinpäätös olennaisilta osin tarkastuskohteen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja kohteen antamat vakkudet sekä
  - Sisältääkö toimintakertomus olennaisilta osin tiedot, jotka laieissa toiminatkertomukselta edellytetään
 10. Lisäksi toiminnantarkastuskertomuksessa tulee olla huomautus, jos joku vastuussa olevista luottamushenkilöistä tai yhtiön johdosta
  - syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus tai
  - rikkonut yhdistys-, säätiö, asunto-osakeyhtiö tai kirjanpitolakia tai
  - yhtiöjärjestystä
 11. Toiminnantarkastaja on oikeutettu palkioon
 12. Laissa ei määräyksiä valvonnasta tai laaduntarkastuksesta
 13. Toiminnantarkastaja on maalliiko mutta vaatimuksena kuitenkin on sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tarkastuskohteen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi

TÄYTÄ YHTEYDENOTTOLOMAKE ! OTAMME HETI YHTEYTTÄ !