Euromite - tilitoiminnan ammattilainen

 

 

 

 

AJANKOHTAISTA

Olemme NETVISOR-tilitoimistokumppani

Tämä kumppanuus takaa asiakkaillemme luotettavan, monipuolisen ja joustavan tilitoimistoympäristön taloushallinolle.

 

 

 

 

 

Sivustoa päivitetty 11.1.2017

 

 

Tilitoimistopalvelut

Tilitoimisto Euromite Ky tarjoaa yrityksille laskentatoimenpalveluja jo yli 20 vuoden kokemuksella.

Luonnollisesti haluat keskittyä vain ja ainoastaan yrityksesi ydinliiketoimintaan. Tilitoimisto Euromite tarjoaa taloushallintorutiinien ulkoistuspalveluja.

Jos Sinulla on:

 1. Osakeyhtiö ( oy )
 2. Avoin yhtiö ( ay )
 3. Kommandiittiyhtiö ( ky ) tai
 4. Toiminimi ( tmi )

TAI -> jos yhdistyksesi / säätiösi tarvitsee kirjanpitoa , budjetointia ja tilinpäätöstä

TAI -> jos taloyhtiösi (As Oy ) tarvitsee kirjanpitoa

JA -> olet harkinnut siirtäväsi kirjanpitosi pois nykyisestä tilitoimistostasi, tai et jaksa enää itse tehdä sitä, niin asiakkaanamme voit valita seuraavista moduuleista ne, joita tarvitset:

 • Kirjanpidon - ja tilinpäätöksen, tasekirjan ja rekisteröinti-ilmoitukset kauppa -, yhdistys - tai säätiörekisteriin

TEEMME TÄYSIN DIGITAALISTA KIRJANPITOA. LASKUT SUORAAN TOIMITTAJILTA OSTORESKONTAAN JA MYYNTILASKUT SUORAAN ASIKAKAIDEN ERP:iin JA MOLEMMAT TOIMINNOT ON YHDISTETTY KIRJANPITOON !!! HELPPOA HOMMAA !!

 

Täytä yhteydenottolomake, niin otamme Sinuun heti yhteyttä !

Seuraavassa esittelemme Tilitoimisto Euromiten palveluja tarkemmin:

Kirjanpito - ja tilinpäätös palvelut:

Kirjanpidon prosessi digitaalisessa Netvisor pilvipalvelussa

Voit toimittaa materiaalit tilitoimistoomme vaikkapa excel-taulukkona, tiedostoina tai pdf-kuvina, mikäli ne eivät siis tule automaattosesti reskontriin. Voit myös itse skannata tositteesi tai me voimme tehdä sen puolestasi. Netvisorissa muodostat myyntilaskut helposti tuoterekisterin perusteella ja ostolaskut saat "putkea" pitkin suoraan ostoreskontraan. Käteiskuitit yms. materiaalit voit kuvata Visma Scaknnerilla kännykälläsi suoraan Netvisoriin ilman välivaiheita.

Oma-aloitteiset verot

OMAVERO-TIILI KORVAA 1.1.2017 alkaen täysin verotilin. Verotiliä voi enää vain katsella. Veroviite on kaikilla yrityksillä muuttunut !!

Tilitoimistomme tekee puolestasi oma-aloitteisita veroista (alv, ennakonpidätys ja sotu) ilmoitukset.

Tilinpäätös

No, kirjanpidon tekeminehän ei vielä riitä alkuunkaan. Pitää laatia tilinpäätös. Se on laadittava varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen.

Tilinpäätös sisältää toimintaketomuksen (mikäli yritys kuuluu pien- tai suuryritysluokkaan)taseen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman (mikäli yritys kuuluu pien- tai suururitysluokkaan) ja liitetietotositteet.

Uusi kirjanpitolaki voimaan 1.1.2016

Uudet yritysluokkarajat astuivat voimaan 1.1.2016 ja niitä on noudatettava tilikausilla jotka alkavat 1.1.2016 jälkeen. Vuonna 2016 päättyvällä tilikaudella saa jo noudattaa uutta lainsäädäntöä. Rajat vaikuttvat olennaisesti tilinpäätöksen vaativuuteen. Tilinpäätösasiakirjoja ei enäät arvitse tulostaa paperille ja ne voidaan sekä arkistoida että allekirjoittaa sähköisesti.

Tilitoimisto Euromite on hyvin valmistautunut uuteen lansäädäntöön ja Netvisor ohjelmisto tukee mainioisti uuden kirjanpitolain kirjanpidolle asettamia vaatimuksia.

Mikroyritys-toiminimi:

 • taseen loppusumma 350 000 euroa
 • liikevaihto 700 000 euroa
 • palveluksessa kekimäärin 10 henkilöä
 • jos enintään yksi raja ylittyy päättyneellä ja sitä edellisellä kaudella, on yritys mikroyritys
 • mikäli ammatinharjoittajan elinkeinotoiminta on mikroluokassa ja tilikausi on kalenerivuosi, ei tilinpäätöstä tarvitse tehdä ollenkaan. Ostovelkojen ja myyntisaamisten määrä pitää kuitenkin pystyä selvittämään
 • yhtiömuotoiset mikroyritykset (kommandiitti-, avoimet-,osakeyhtiöt ja osuuskunnat laativat aina helpotetun tilinpäätöksen.

PIENYRITYS

 • kolmesta raja-arvosta enintään yksi ylittyy päättyneellä tai sitä edeltävällä kaudella
 • taseen loppusumma 6 000 000 euroa
 • liikevaihto 12 000 000 euroa
 • palveluksessa kesimäärin 10 henkilöä

Veroneuvonta ja veroilmoitus

Veroneuvonta kattaa yhtiöiden alv-, ennakkoperintä-, yritysverojen sekä henkilökohtaisen verotuksen sekä yhdistyksen / säätiön alv-veroneuvonnan. Teemme puolestasi yrityksen, yhdistyksen sekä säätiön veroilmoituksen.

Tilitoimistomme hoitaa puolestasi kuukausittaisen palkanlaskennan ja täytämme sekä verottajan että vakuutusyhtiöiden vaatimat dokumentit.

Ostoreskontra ja myyntireskontra , tilaustenkäsittely sekä skannauspalvelu

Voit siirtää Tilitoimisto Euromitelle joko ostoreskontran tai myyntireskontran hoidon tai molemmat. Tilasutenkäsittelyllä voit hoitaa myyntiilaskusi näppärästi.


Kassavirtasuunnittelu, kassavirta-analyysi ja maksukykytesti

"Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai olisi pitänyt tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden."

Tämä uusi säädös on aiheuttanut paljon tulkintaongelmaa, sillä vakiintunutta oikeuskäytäntöä ei asiasta vielä ole, eikä alan oppikirjoissa ole juurikaan esitetty menetelmiä, miten osingonjaon jälkeistä maksukykyisyyttä tulisi arvioida ja kenen vastuulla se on.

Maksukykytesti

Tästä uudesta laista seuraa se, että hallituksen tulee koko ajan seurata oman pääoman kehitystä ja mikäli oma pääoma menetetään, on siitä tehtävä merkintä kaupparekisteriin.

Uudistunut laki kuitenkin antaa hallitukselle mahdollisuuden osoittaa maksukykytestillä yhtiön maksukyvyn säilyneen huolimatta omn pääoman menettämisestä. Mikäli maksukykytesti ososittaa maksukyvynkin huonontuneen on ilmoitus tehrävä välittömästi.

Kassavirtasuunnittelu (Netvisorissa käytössä automaattisesti, jos resokontrat käytössä). Saat koko ajan ajantasista tietoa päätösten perustaksi.

Kassavirtasuunnittelussa tärkeitä elementtejä ovat: investointien kassatulot ja -menot sekä rahoituksen kassatulot - ja menot. Kassavirtaa voi seurata pävittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Kassavirtasuunittelu tarkoittaa tulevaisuuden ennustamista. Kassasuunnittelu vastaa seuraavanlaisiin kysymyksiin. Onko meillä varaa 3 kuukauden päästä palkata uusi työntekijä? Voimmeko hankkia tuotantoon uuden koneen ja paljonko voimme siihen investoida? Onko meillä varaa maksaa lainanlyhennyskin vaiko vain korot? Selviydymmeko ostoveloista? Paljonko rahaa jää kassaan?

Kassasuunnitelun tekeminen jo sinänsä vastaa maksukykytestiä. Jos pävittäin /kuukausittain tekee rullaavaa kassavirtalaskelmaa ja vielä syöttää sinne kaikki tiedossa olevat tulevaisuuden myynnit(myyntireskontra) ja ostot (ostoreskontra), niin voi helposti osoittaa yhtiön maksukyvyn tietyllä hetkellä.


Valitse Tilitoimisto Euromite kirjanpidon kumppaniksesi! OTA YHTEYTTÄ!